ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»!

Правління ВАТ «Запоріжсталь» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 6 червня 2008 року о 14 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 17, Палац культури металургів.

Порядок денний:

1. Звіт Правління ВАТ «Запоріжсталь» про діяльність Товариства та затвердження фінансової звітності за 2007 рік.

2. Звіт та висновки ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2007 рік.

3. Звіт спостережної (наглядової) ради Товариства про роботу за 2007 рік.

4. Затвердження розподілу прибутку, строку і порядку виплати дивідендів за 2007 рік.

5. Затвердження розподілу прибутку на 2008 рік і планової суми дивідендів.

6. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

7. Про внесення змін до Положень про відокремлені структурні підрозділи та затвердження їх в новій редакції.

8. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів Товариства та затвердження їх в новій редакції.

9. Обрання заступників голови та членів правління Товариства.

10. Обрання заступника голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація акціонерів 6 червня 2008 року з 1000 до 1330 в приміщенні ПК металургів. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково — доручення, оформлене у встановленому порядку. Ознайомитись з документами, повязаними з порядком денним зборів, можливо за місцезнаходженням Товариства: 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, б. 72, управління справами, 4-5 червня 2008 року.

Довідки за телефоном: (061) 218-23-34

Menu