ЕКОЛОГІЯ, ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА

Життя і здоров’я персоналу – основна цінність комбінату. Це основа Політики ПАТ «Запоріжсталь» в області якості, енергоефективності, охорони праці та екології.

Головна мета підприємства в галузі охорони праці – досягнення нульових показників виробничого травматизму і створення безпечних умов праці. На комбінаті створена і діє Центральна Комісія з охорони праці, промислової та техногенної безпеки, а також охорони навколишнього середовища.

ПАТ «Запоріжсталь» постійно знижує вплив своєї виробничої діяльності на здоров’я людини і навколишнє природне середовище. Інтегрована система менеджменту якості, екології та охорони праці комбінату відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004, ОНSАS 18001: 2007, ILO-OSH 2001.

Також комбінат відповідально виконує умови Тристоронньої угоди між ПАТ «Запоріжсталь», Запорізькою обласною радою та Міністерством охорони навколишнього природного середовища України від 07.05.2009 р

ПАТ «Запоріжсталь» веде системний і активний процес модернізації основних виробничих фондів. Кожен з проектів, що реалізовуються несе в собі екологічну складову і дозволить вивести роботу комбінату на новий якісний рівень.

Для зниження техногенного впливу на навколишнє природне середовище на підприємстві постійно реалізують програми з удосконалення роботи технологічного обладнання, оснащення джерел викидів і скидів очисними установками, а також по утилізації і використанню промислових відходів.

Комбінат – учасник регіональних екологічних програм і послідовно виконує намічені природоохоронні заходи.

З реалізованих масштабних проектів останніх років варто відзначити введення в експлуатацію сучасної лінії соляно-кислотного травлення (НТА-4) в цеху холодної прокатки № 1, докорінну реконструкцію доменної печі № 4 і масштабну програму з екологічної модернізації аглоцеха: з 2013 по 2016 рр. агломашини № 1-5 оснастили сучасними високоефективними газоочистки, а будівництво нового газоочисного устаткування на агломашин № 6 увійшло у фінальну стадію.

Menu