ЕКОЛОГІЧНИЙ ОНЛАЙН МОНІТОРИНГ ВИКИДІВ

«Запоріжсталь» направив на екомодернізацію понад 15 млрд гривень. Паралельно з екологічною трансформацією, комбінат оснащує всі модернізовані об’єкти підприємства датчиками контролю на джерелах викидів.
Система екологічного моніторингу викидів дозволяє фахівцям екослужб «Запоріжсталі» контролювати ефективність роботи газоочисного устаткування комбінату і забезпечувати надійність його роботи в проектних параметрах.
Дотримуючись принципів відкритості і публічності, «Запоріжсталь» надає відкритий доступ до даних системи моніторингу викидів. Система екомоніторингу відображає ефективність роботи очисних систем з уловлювання найсуттєвішого в металургії промислового забруднення — пилу. Періодичність оновлення даних — 1 доба.

ЕКО-моніторинг
ПАТ «Запоріжсталь»

АгрегатФакт.знач., мг/нм³
за 29.06.22
ІндикаторНорма,мг/нм³
ГОУ агломашин №№ 1-35,47
50
ГОУ агломашин №№ 4-62,14
50
Аспірація хвостових частин агломашин
50
Аспірація від ливарного двору ДП-33,26
30
Аспірація від ливарного двору ДП-44,37
30
Аспірація шихтоподачі ДП-31,51
30
Аспірація шихтоподачі ДП-46,29
26

Індикатори:

Показники в нормі

Перевищення норми

 Технологічне обладнання знаходиться в режимі простою

Menu