В РОБОТІ – СИСТЕМА ЩОДЕННОГО МОНІТОРИНГУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Собівартість – найважливіша економічна категорія. Вона відображає витрати в грошовому вираженні, які несе підприємство в результаті виробництва і реалізації виготовленої продукції. З іншого боку, порівняння собівартості продукції з конкурентами дає можливість оцінити ступінь використання матеріальних, енергетичних і людських ресурсів, якість роботи окремих співробітників і керівництва, ефективність виробничого процесу в цілому.

Пошук резервів зниження собівартості продукції дозволяє не тільки підвищити конкурентоспроможність запоріжсталівської продукції, але і збільшити розмір прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, а значить – продовжити реалізацію наших екологічних проектів, матеріально стимулювати персонал і значно поліпшити фінансове становище рідного комбінату.

Зниження собівартості залежить від кожного працівника комбінату, тут важливий навіть самий мінімальний внесок в зниження витрат на виробництво продукції. Спільна складова всіх подібних кроків дає свій результат: підвищується ефективність виробництва і, відповідно, конкурентоспроможність. На «Запоріжсталі» впроваджується багато заходів, спрямованих на підвищення ефективності шляхом зниження витрат, – це і зниження видаткових коефіцієнтів, енерговитрат, витрат на проведення ремонтів, і плюс робота команд безперервного вдосконалення, система ключових показників ефективності, система подачі пропозицій, в яких беруть активну участь всі запоріжсталівці.

Сьогодні на комбінаті активно впроваджується проект фінансової дирекції – «Оперативні калькуляції», що стартував у травні 2013 року.

Суть проекту – система щоденного моніторингу собівартості продукції, з використанням можливості автоматизації і інформаційних систем. Фінансова дирекція розробила такий проект з метою підвищення ефективності управління витратами, своєчасного реагування на зміну економічних умов і прийняття визначальних управлінських рішень, які допомагають знизити собівартість продукції.

З огляду на охоплення основних центрів виникнення витрат комбінату і масштаби проекту, впровадження «Оперативних калькуляцій» було розбите на кілька етапів.

На першому етапі в ході дослідження існуючої системи вихідної інформації були виявлені проблеми і вироблені рішення, спрямовані на автоматизацію формування необхідних даних, визначення точок ручного введення інформації. Щоб не ускладнювати процес обробки інформації, було прийнято рішення систематизувати всю вихідну інформацію в одну автоматичну систему управління.

В ході другого етапу реалізації проекту був створений програмний продукт з автоматизованого збору та накопичення інформації. Тепер всі дані, які використовуються в розрахунку, сконцентровані в одному місці, систематизовані по блокам інформації, також реалізовані механізми угруповань необхідних даних. Після реалізації третього етапу даного проекту отримана щодобова оперативна собівартість агломерату, чавуну, сталі, слябів обжимного цеху за марками сталі. У грудні-січні проведено дослідну експлуатацію системи, за результатами якої доопрацьовані виявлені неточності в розрахунках. З 1 лютого 2014 року система запущена в промислову експлуатацію.

Реалізація проекту стала результатом злагодженої роботи проектної команди під керівництвом провідного економіста управління операційного аналізу фінансової дирекції Антона Клименка, менеджерів по металургійному і ІТ-напрямку Олексія Сухіна і Лілії Качанюк, економістів Дар’ї Липській, Оксани Маркіної, Тараса Танаевського, Тетяни Анатольєвої, інженерів-математиків Юлії Писаревської та Вікторії Кондрушенко.

Початок наступних етапів проекту «Оперативні калькуляції» намічено на поточний місяць. Планується побудувати систему оперативного обліку та розрахунку оперативної собівартості продукції по прокатним, енергетичних і транспортних цехах, а також автоматизувати розрахунок оперативного аналізу собівартості. В цілому проектом будуть порушені практично всі центри витрат комбінату.

– Собівартість для металургії – дуже важливий критерій, на якому заснована конкурентоспроможність підприємства. Оперативна і об’єктивна інформація по собівартості продукції – це ключова складова системи контролю господарської діяльності, спрямованої на своєчасне виявлення ризиків і загроз, їх усунення та недопущення втрат комбінату, – зазначає фінансовий директор МК «Запоріжсталь» Руслан Божко.

Побудова системи моніторингу собівартості вимагає часу. Реалізація проекту «Оперативні калькуляції» дуже важлива для комбінату. Такий підхід дозволить спростити роботу економістів цехів підприємства, які щодня будуть витрачати на одну годину менше на рутинну, механічну роботу.

Проект в значній мірі полегшить ручне збирання та обробку вихідної інформації, виконання в ручному режимі розрахунків оперативної собівартості і аналіз.

Весь вивільнений  час буде безпосередньо спрямован на виконання якісного, пофакторного аналізу собівартості продукції, що дозволить спільно зі службами цеху розробляти заходи щодо підвищення ефективності виробництва і досягати високих показників.

Menu