БЕЗПЕРЕРВНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Програма безперервного вдосконалення стартувала на ПАТ «Запоріжсталь» у серпні 2012 року. Безперервне вдосконалення – комплексний системний підхід до вирішення виробничих проблем, оптимізація виробничих процесів для зниження витрат сировини, матеріалів, часу виробничого циклу і поліпшення якості продукції, що випускається.

Мета програми – зробити так, щоб кожен співробітник міг виявляти існуючі проблеми, визначати їх першопричини і впроваджувати системні рішення щодо усунення та недопущення цих проблем.

Основні напрямки роботи:

• система преміювання по КПЕ, розроблена і впроваджена в підрозділах комбінату. Для підвищення ефективності система постійно вдосконалюється;

• переліки КПТтО (контрольовані параметри технології та обладнання), розроблені для підвищення якості продукції;

• оптимізація виробничих процесів за допомогою хвиль операційних поліпшень, проведених у підрозділах комбінату;

• системний аналіз причин відхилень співробітниками всіх рівнів з розробкою коригувальних та попереджувальних заходів;

• система подачі пропозицій і робота команд безперервного вдосконалення;

• «Школа виробничих менеджерів» на базі відділу безперервного вдосконалення ПАТ «Запоріжсталь»;

• «5С» – система організації робочого місця, яка значно підвищує ефективність і керованість процесів , покращує корпоративну культуру і піднімає продуктивність праці.

Cистема безперервного вдосконалення на ПАТ «Запоріжсталь» має ряд перспектив, серед яких:

– Впровадження ТРМ – системи загального догляду за обладнанням, в якій спільно беруть участь технологічний і ремонтний персонал. Це підвищить надійність обладнання;

– Впровадження SMED – проведення переналагоджень обладнання з постійним підвищенням їх ефективності;

Menu