МК «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» ЗАСТРАХУВАВ БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ БІЗНЕСУ

МК «Запоріжсталь» в умовах надзвичайних обставин вжив заходів щодо забезпечення безперервності бізнесу та застрахував збитки від простоїв у діяльності. Дана угода є фінальним етапом у формуванні страхового покриття на найближчий рік.

Комплексна програма страхування комбінату включає страхування збитків від перерви в діяльності, страхування майна, відповідальності перед третіми особами, страхування будівельно-монтажних ризиків та медичне страхування. Страховий портфель МК «Запоріжсталь» сформований і збалансований таким чином, що жодна страхова подія і його наслідки, наприклад, перерва в діяльності і пов’язані з цим збитки або втрата майна не зроблять істотного негативного впливу на роботу комбінату і його фінансовий стан.

Порушення нормального ритму роботи промислового підприємства може мати негативні наслідки для прибутковості і репутації компанії. Тому МК «Запоріжсталь» поряд з іншими виробничими підприємствами Групи Метінвест був підключений до програми Глобального страхування майна і втрат при простоях виробництва. Дана програма включає страхування майнової шкоди та збитків від простою виробництва на базі покриття «Від усіх ризиків», тобто будь який збиток спочатку є застрахованим.

«Такий принцип страхування забезпечує стабільну роботу підприємства і відповідає найсучаснішим практикам. Ми системно ведемо роботу з мінімізації ризиків. З урахуванням даної програми страхування комбінат максимально захищений від потенційних несприятливих подій і їх наслідків», – зазначив фінансовий директор МК «Запоріжсталь» Руслан Божко.

Основна частина ризику розміщена на міжнародному ринку перестрахування, що передбачає розподіл відповідальності між страховою компанією і перестраховиками, їх спільну участь у врегулюванні збитків. У роботі з перестрахування першорядну увагу приділено вибору надійних перестрахувальних компаній і пошуку найбільш прийнятних і вигідних умов покриття. Головними критеріями вибору перестрахувальних компаній були здатність своєчасно і в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов’язання, фінансова стійкість і платоспроможність, а також високий рейтинг надійності згідно з показниками міжнародних рейтингових агентств. Так, партнерами у сфері перестрахування стали міжнародні співтовариства країн СНД та Європи, що входять до списку найбільших перестрахувальних компаній світу.

Menu