НА КОМБІНАТІ ПОЧАВ РОБОТУ ЕКОЛОГІЧНИЙ КОМІТЕТ ПІДПРИЄМСТВА

 

Комбінат неодноразово підтверджував відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 14001: 2004 з екологічного менеджменту. На підприємстві системно реалізуються масштабні програми екологічної модернізації виробництва, а також природоохоронні заходи. В рамках соціальних програм «Запоріжсталь» підтримує екологічні акції та ініціативи. Все це говорить про ту найважливішу роль, яку комбінат приділяє питанням екології.

– Сьогодні екологічний менеджмент – один з ключових сегментів у загальній ефективності підприємства, без якого неможливо рухатися вперед і розвиватися. З цією метою на підприємстві працює екологічний комітет, – зазначає член екологічного комітету начальник УООС Інна Холіну.

– Які цілі стоять перед екологічним комітетом?

– В першу чергу, ми прагнемо не тільки розуміти існуючі ризики, але і вибудовувати ефективну систему протидії їм, тобто знаходити дієві рішення для мінімізації або повного виключення впливу техногенних факторів на навколишнє середовище, контролювати виконання природоохоронних програм і проектів. Наша мета – сформувати єдиний підхід до вирішення питань, пов’язаних з впливом на навколишнє середовище. Щомісячні засідання комітету дозволять тримати на контролі ситуацію, розробляти і впроваджувати ініціативи, націлені на зниження навантаження на регіон.

– Хто увійшов до складу екологічного комітету?

– Комітет працює під головуванням директора з охорони праці, промислової та техногенної безпеки Ігоря Черняка. У його складі – підрозділів і фахівці, відповідальні за екологічні питання в цехах, працівники служб головного механіка і головного енергетика. Такий склад дозволить більш повно і широко аналізувати кожен ризик, розробляти не просто розрізнені заходи, а грамотні комплексні програми.

– Наскільки поширена ця практика на підприємствах галузі?

– Створення і функціонування екологічних комітетів на підприємствах – один з ефективних інструментів екологічного менеджменту, який широко поширений у світовій практиці. Варто зазначити, що такі комітети діють на всіх підприємствах компанії. Своє перше засідання екологічний комітет «Запоріжсталі» вже провів в травні: розглянуто поточну ситуацію, обумовлені заходи і терміни їх реалізації, розставлені пріоритети. На червневому комітеті ми продовжимо цю роботу.

Menu