ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» ПІДТВЕРДИВ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ

25-26 серпня 2015 ПАТ «Запоріжсталь» успішно пройшов перший наглядовий аудит інтегрованої системи менеджменту (ІСМ), який провели експерти ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна». Аудит підтвердив високий рівень відповідності ІСМ комбінату вимогам міжнародних стандартів по системах екологічного менеджменту ISO 14001, менеджменту якості IS0 9001, а також управління охороною праці та виробничою безпекою OHSAS 18001.

Сертифікація ІСМ за міжнародними стандартами потребує щорічного підтвердження. У вересні 2014 року на ПАТ «Запоріжсталь» успішно пройшов ресертифікаційний аудит ІСМ на відповідність міжнарідним стандартам ISO 14001, IS0 9001, OHSAS 18001 і отримав сертифікати строком до 2017 року. У 2015 році міжнародні аудитори перевірили комбінат на рівень відповідності ІСМ міжнародним стандартам.

Особливу увагу аудитори приділили об’єктам екологічної модернізації комбінату, які були реалізовані в 2014 році: реконструйованої доменної печі № 4 (ДП-4) з новітньою системою аспірації та лінії соляно-кислотного травлення в цеху холодної прокатки № 1 (НТА-4). Аудитори відзначили значні зміни з моменту проведення ресертифікаційного аудиту в 2014 році, які стосуються підвищення екологічності виробництва, дотримання стандартів в галузі охорони праці та виробничої безпеки. Крім того, з початком роботи нової виробничої лінії НТА-4 комбінат підвищив якість продукції, що дозволяє ПАТ «Запоріжсталь» успішно конкурувати на міжнародних ринках.

«Аудитори нашої компанії регулярно перевіряють дію системи менеджменту з питань якості, екології та охорони праці в багатьох світових компаніях. Сьогодні ми провели ретельний аудит системи комбінату «Запоріжсталь», і те, що було зроблено на підприємстві за останній рік, вражає. Це колосальні матеріальні вкладення в модернізацію виробництва, що дають значний ефект у плані екології, економії ресурсів і підвищенні якості продукції », – зазначив керівник відділу екології та безпеки, аудитор компанії Бюро Верітас Сертифікейшн, доктор біологічних наук Іван Соколов.

У ході перевірки аудитори компанії відзначили сильні сторони Інтегрованої системи менеджменту комбінату: організацію цільового планування, засновану на ключових показниках ефективності, спрямованих на мотивацію співробітників, високу залученість персоналу в процес безперервного вдосконалення виробництва і активну модернізацію виробництва, яка передбачає комплекс технологічних рішень щодо істотного зниження екологічної навантаження на регіон.

Menu