ЗВІТ ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ РОБОТИ І ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗА 2015 РІК

ПАТ «Запоріжсталь» публікує фінансову звітність за 2015 рік, підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та перевірену аудиторською компанією KPMG.

Інформація у фінансовій звітності ПАТ «Запоріжсталь» за 2015 рік підготовлена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України, а також «Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013. Фінансова звітність проаудірованную компанією KPMG: «Запоріжсталь» отримала безумовно позитивний аудиторський висновок. Фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансові результати і фінансовий стан підприємства на звітні дати.

КЛЮЧОВІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

(Млн гривень) 2015 р. 2014 р.
Виручка від реалізації продукції 31 395,5 22 110,5
 Валовий прибуток/збиток
7 813,2 5 837,9
Чистий прибуток/збиток 1 805,0 1 120,6
Всього активів 30 093,9 22 755,6
Освоєння капітальних інвестицій 1 389,3 1 669,0

«Основні чинники, які вплинули на роботу комбінату в 2015 році, стосувалися всіх без винятку промислових підприємств України: посилюється економічна і політична криза, зростання залізничних тарифів, дефіцит сировини і падіння цін на світовому ринку. І, якщо перше півріччя ми відпрацювали щодо нормально, то друга половина 2015-го і перший квартал поточного року – дуже складні у вітчизняній металургії. Незважаючи на це, ми зуміли забезпечити прибуткову діяльність підприємства, стабільно виплачували зарплату, зберегли колектив і утримали виробництво », – зазначив Генеральний директор ПАТ «Запоріжсталь» Ростислав Шурма.

Нагадаємо, що з січня по грудень 2015 року виробництво чавуну на комбінаті зросла на 8,4%, сталі – на 0,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року.

Дане повідомлення не містить достатньої інформації, щоб вважатися повним фінансовим звітом. Повна версія фінансового звіту буде опублікована відповідно до чинного законодавства України та у встановлені ним строки.

Menu