ЗВІТ ВАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ РОБОТИ І ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗА 2014 РІК

ВАТ «Запоріжсталь» публікує фінансову звітність, підготовлену відповідно до МСФЗ, за 2014 рік, а також основні показники роботи.

Інформація у фінансовій звітності за 2014 р. представлена згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та законодавства України, а також «Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826. Фінансова звітність проаудована компанією KPMG, комбінат отримав безумовно-позитивний аудиторський висновок. Фінансова звітність достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансові результати і фінансовий стан підприємства на звітні дати.

КЛЮЧОВІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

(Млн гривень) 2014 2013
Виручка від реалізації продукції 22 110,5 13 579,2
Валовий прибуток/збиток 5 837,9 1 294,2
Чистий прибуток-збиток 1 120,6 8,2
Усього активів 22 755,6 14 405,6
Освоєння капітальних інвестицій 1 669,0 595,7

«Фінансові результати у важкій промисловості мають інерційність. Підсумки роботи у 2014 році свідчать, що, незважаючи на економічну нестабільність в країні, комбінат зміг утримати основні показники своєї діяльності і збільшив їх, в порівнянні з показниками 2013 року. Падіння цін на світових ринках, а також політико-економічна ситуація в Україні негативно відбилися на фінансових показниках «Запоріжсталі» у другому півріччі. На жаль, ситуація продовжує погіршуватися, що негативно позначається на рентабельності комбінату», зазначив Генеральний директор МК «Запоріжсталь» Ростислав Шурма.

Нагадаємо, що з січня по грудень 2014 р. на МК «Запоріжсталь» відзначено зростання всіх виробничих показників: чавуну – на 9,1%, сталі – на 3,8%, прокату – на 5% порівняно з аналогічним періодом 2013 року.

Дане повідомлення не містить достатньої інформації, щоб вважатися повним фінансовим звітом.

З фінансовим звітом можна знайомитися за посиланням:

https://www.zaporizhstal.com/uk/pidpriyemstvo/informaciya-dlya-akcioneriv/

Menu