ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР РОСТИСЛАВ ШУРМА ПІДВІВ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМБІНАТУ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» ЗА 2012 РІК

20 лютого 2013 p. відбулася прес-конференція Генерального директора МК «Запоріжсталь» Ростислава Шурми, на якій він представив підсумки діяльності підприємства в 2012 році і подальші плани з розвитку комбінату в 2013 році.

Виробництво

Підводячи підсумки діяльності комбінату «Запоріжсталь» в 2012 році, Ростислав Шурма підкреслив досягнуту стійку позитивну тенденцію в роботі підприємства.

В умовах світової фінансової кризи, а на цьому тлі – скорочення обсягу замовлень, зниження цін на продукцію, МК «Запоріжсталь» зумів завершити 2012 рік з хорошими виробничими показниками. На тлі падіння обсягів виробництва в першому півріччі 2012 р. стали на 2,7%, прокату на 2,8%, у другому півріччі 2012 р. відзначено зростання виробництва сталі на 3,2%, прокату на 3,7%. У період з серпня по грудень 2012 р. в доменному виробництві досягнуто обсяг виробництва чавуну понад 9 тис. т в номінальні добу, що на 300 т вище за показник липня 2012 р. Ця кращий показник в доменному виробництві комбінату при роботі трьома доменними печами.

Реагуючи на потреби своїх клієнтів, у другому півріччі 2012 року МК «Запоріжсталь» на 20% збільшив обсяг поставок тонких профілів, також зросла середньомісячна відвантаження холодного про-ката з 60 тис. т до 75 тис. т, у порівнянні з першим півріччям. В цілому в 2012 р. відвантаження тонкого листа склала 639,3 тис. т.

У грудні 2012 року в цеху гарячої прокатки тонкого листа досягнутий рекордний за всю історію комбінату рівень прокатаних подвійних рулонів – 86,2% від загальної маси, або 209,8 тис. т, що дозволило додатково знизити витрату металу на прокат і суттєво підвищити обсяги виробництва гарячого прокату.

Обсяги продажів

Основними негативними факторами, що впливали на продуктову стратегію комбінату в 2012 р., стало скорочення обсягу замовлень на внутрішньому ринку України і зниження цін на готовий прокат на всіх ринках Близького і Далекого Зарубіжжя. У результаті реорганізації своєї збутової політики комбінат в цілому досяг збільшення продажів в 2012 р. – гарячекатаних рулонів на 4%, холоднокатаних рулонів – на 7%, стрічки – на 15%, порівняно з 2011 р. Також слід відзначити збільшення відвантажень металопродукції на ключові для комбінату ринки збуту: в СНД – на 4%, на Близький Схід – 38%, в європейські країни – 4%, до Туреччини – 14%.

Фінансово-економічні показники

В умовах ослаблення зростання світової економічної кон’юнктури МК «Запоріжсталь» завдяки проведенню відповідальної фінансово-економічної політики в усіх напрямках своєї основної діяльності в другій половині 2012 р. досяг істотного зниження собівартості продукції -14684 млн. грн., В порівнянні з 2011 роком, коли собівартість становила 17037 млн. грн. За рахунок реалізації комплексу організаційно-технічних заходів у другій половині 2012 р. (зниження видаткових коефіцієнтів, економія енергоресурсів, стабільне забезпечення сировиною, своєчасне проведення планових ремонтів) собівартість сталі знизилася до 720 грн./т.

Завдяки вищепереліченим факторам з серпня 2012 р. МК «Запоріжсталь» вийшов на беззбитковий рівень операційного прибутку до вирахування витрат по сплаті податків, відсотків і нарахованої амортизації (EBITDA).

Модернізація та екологія

З серпня 2012 p. МК «Запоріжсталь» відновив реалізацію програм модернізації та реконструкції виробництва, «заморожених» на підприємстві в попередні роки.

У грудні 2012 р. був завершений масштабний проект по введенню в експлуатацію базисного складу вугілля, в комплексі установки із вдування пиловугільного палива в доменному виробництві. Повний обсяг інвестицій у реалізацію проекту ПВП склав близько 1 млрд. грн. Це дало комбінату істотний енергозберігаючий ефект – відмова від споживання природного газу в доменній технології більше 300 млн. м. куб. на рік. Від впровадження проекту є значимий екологічний ефект – зниження витрати коксу дозволить комбінату знизити викиди парникових газів в атмосферу близько 300 тис. т/рік, у перерахунку на СО2.

У рамках реалізації природоохоронної програми з серпня 2012 р. на комбінаті почалося будівництво нової агломашини № 1, з установкою високотехнологічної газоочистки. Введення в експлуатацію комплексу агломашини і електрофільтру дозволить комбінату знизити викиди забруднюючих речовин в атмосферу близько 10%, зменшивши таким чином техногенне навантаження підприємства на навколишнє середовище регіону. Інвестиції в проект склали близько 240 млн грн.

Крім цього, на МК «Запоріжсталь» у другому півріччі 2012 р. реалізовано низку інвестиційних проектів загальною вартістю понад 50 млн.грн. – завершення першого етапу модернізації вагового господарства, проведення капітального ремонту доменної печі № 5 з установкою нового вагонопрокідивателя, введення в експлуатацію нового пробовідбірних відділення.

У 2012 р. комбінат інвестував у модернізацію і реконструкцію виробничих потужностей близько 450 млн. грн. (65% від цієї суми було інвестовано в період серпень-грудень 2012 р.), для порівняння в 2011 р. інвестиції становили близько 300 млн грн.

Енергоефективність

Реалізація на МК «Запоріжсталь» комплексної програми з виявлення енергетичних втрат дозволила знизити показник енергоємності виробленої металопродукції на 3% (0,68 ГДж/т) в 2012 р., порівняно з 2011 р. При цьому основне зниження було досягнуто саме в другому півріччі 2012 р. – 5,1% (1,16 ГДж / т), у порівнянні з першим півріччям 2011 p.

У період серпня-грудня 2012, за рахунок оптимізації режимів роботи металургійного та прокатного устаткування, виконання організаційно-технічних заходів щодо зниження витрат, досягнута істотна економія покупної електроенергії – 14,8 млн кВт/год, на суму 12,14 млн грн. У мартенівському виробництві за рахунок впровадження організаційних заходів щомісячне споживання природного газу знижено у обсязі понад 2,5 млн м3.

Соціальна відповідальність

У своїй діяльності комбінат неухильно дотримується принципів корпоративної соціальної відповідальності.

Позначивши одним зі своїх ключових пріоритетів підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці, МК «Запоріжсталь» збільшив інвестування соціальних програм, що реалізуються на підприємстві. Так, в серпні 2012 р. комбінат інвестував 35 млн. грн. в придбання для співробітників нової спецодягу, поліпшеного зразка та підвищеної комфортності, а також засоби індивідуального захисту.

У період серпня-грудня 2012 р., в рамках реалізації оголошеної стратегії створення безпечних і комфортних умов праці свого персоналу, комбінат направив 350 тис. грн. на придбання і установку кондиціонерів і спліт-систем на гарячих ділянках робіт.

Крім цього, у другій половині 2012 р. комбінат інвестував 2 млн грн. на придбання та установку газоаналізаторів, з метою підвищення рівня промислової безпеки.

У період серпня-грудня 2012 р. на комбінаті реалізовано перший етап програми капітальних ремонтів санітарно-побутових приміщень в цехах підприємства. Інвестиції першого етапу – близько 920 тис. грн.

Комбінат надає системну підтримку місту за такими ключовими напрямами, як освіта, охорона здоров’я, культура, спорт, розвиток інфраструктури та благоустрій. За підсумками 2012 року МК «Запоріжсталь» перерахував в українські бюджети всіх рівнів 1,08 млрд. грн., Що перевищує показник 2011 р. на 117 млн грн. (Або 12%).

Плани на 2013 рік

Генеральний директор МК «Запоріжсталь» Ростислав Шурма підкреслив, що 2013 рік – знаковий для колективу комбінату, це рік 80-річного ювілею підприємства. У 2013 році «Запоріжсталь» про-повинен послідовно модернізацію і реконструкцію виробничих потужностей, з урахуванням екологічної складової. Комбінат «Запоріжсталь» продовжить реалізацію програми з оснащення всіх існуючих агломашин газоочисним обладнанням. Так, на 2013 р. заплановано будівництво газоочисної установки за агломашини № 2, інвестиції в проект – близько 75 млн грн. Крім цього, в 2013 р. буде дано старт реконструкції травильного відділення в цеху холодної прокатки № 1. Завершення проекту дозволить суттєво скоротити скиди технічних вод комбінату в річку Дніпро. Інвестиції в проект в 2013 р. – близько 233,5 млн грн.

У 2013 р. планується зберегти сумарний обсяг продажів товарної продукції на рівні 2012 р. (близько 3,2 млн. т металопродукції), а також збільшити обсяг відвантаження холодного прокату на ринки України та СНД.

Нагадаємо, 30 липня 2012 р. на посаду генерального директора МК «Запоріжсталь» був призначений Ростислав Шурма, який раніше обіймав посаду заступника директора Металургійного дивізіону Групи Метінвест. Разом з Ростиславом Ігоровичем була призначена нова команда керівників, що очолила основні напрямки діяльності підприємства, перед якими були поставлені завдання щодо ефективного операційного управління, вироблення комплексу заходів з підвищення конкурентоспроможності продукції, нарощування обсягів виробництва і збільшенню випуску продукції з високою доданою вартістю.

Menu