НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОСЛУЖАТЬ ВПРОВАДЖЕННЮ КРАЩИХ ПРАКТИК ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

На МК «Запоріжсталь» проводиться масштабна модернізація, головною метою якої є побудова сучасного, ефективного та екологічного виробництва. Масштабна і комплексна модернізація «Запоріжсталі» вимагає застосування передових технологій в області інформаційних технологій.

На даний момент фіналізується стратегія розвитку комбінату. Активно йдуть роботи над проектами по майбутній заміні мартенівських печей на конвертер, будівництва нової лінії соляно-кислотного травлення і будівництва нової газоочистки агломашини №2.

Комбінат чекає не тільки модернізація виробничих потужностей, а й впровадження новітніх інформаційних технологій. Для виконання поставлених завдань в сфері собівартості, управління оборотним капіталом, фінансовим директором ставиться завдання по впровадженню ERP і організації інформаційних технологій на рівні кращих світових практик. Ці вимоги лягли в основу розробленої ІТ-стратегії комбінату.

Про основні напрями ІТ-стратегії комбінату ми говоримо з головним спеціалістом з інформаційних технологій Сергієм Федчуном

– Окремий і важливий елемент ІТ-стратегії – це розвиток інформаційної системи комбінату і впровадження ERP. Розкажіть, як цей проект зачіпає процеси управління на підприємстві, які зміни він принесе, і, найголовніше, коли почнеться його реалізація?

– Дійсно, це один з основних проектів, який охоплює практично всі напрямки бізнесу підприємства. Терміни реалізації проекту зараз уточнюються, при цьому підготовчі заходи починаємо вже зараз, наводимо у відповідність до вимог ERP-системи ІТ-інфраструктуру і проводимо реінжиніринг бізнес-процесів. Плануємо завершити підготовчі заходи до середини 2015 року.

Програма по впровадженню ERP-системи спрямована на підвищення прозорості та ефективності бізнес-процесів, поліпшення керованості бізнесу і зниження витрат. Очікується отримання ефекту від оптимізації процесу управління і поліпшення взаємодії структурних підрозділів, що дозволить:

– підвищити ефективність управління виробництвом, ремонтами і обслуговуванням устаткування,

– організувати процес прогнозування собівартості продукції,

– побудувати клієнтоорієнтірованну систему планування продажів, виробництва і забезпечення,

– оптимізувати внутрішню і зовнішню логістику.

Після стандартизації бізнес-процесів, регламентів і процедур буде впроваджено єдину ERP-систему, яка забезпечить:

– скорочення тривалості виробничого циклу за рахунок зниження втрат робочого часу і скорочення порушень графіків виробництва,

– підвищення якості продукції за рахунок зниження браку і скорочення складських запасів,

– прозорість всіх бізнес-процесів комбінату, достовірну та своєчасну управлінську звітність для всіх рівнів менеджменту,

– зниження трудомісткості, підвищення якості фінансового обліку та звітності.

Звичайно ми розуміємо, що реалізація цього завдання неможлива без формування єдиного інформаційного простору.

– Ви хочете сказати, що на комбінаті варто очікувати серйозних змін в області інформаційних технологій?

– Абсолютно вірно. Плани впровадження ERP-системи зажадають якнайшвидшої реконструкції наявної серверної та мережевої інфраструктури. Уже в наступному році буде необхідна заміна засобів обчислювальної техніки і приведення парку комп’ютерної техніки до вимог ERP-системи.

Залучені в ІТ інвестиції дозволять не просто підготувати ІТ-інфраструктуру комбінату до впровадження ERP-системи, а й дадуть можливість розвитку нових сервісів:

– надійної пошти, доступної з будь-яких стаціонарних і мобільних пристроїв,

– коштів уніфікованих комунікацій, за допомогою яких можна користуватися сервісом миттєвих повідомлень, здійснювати аудіо- і відеодзвінки абонентам, дзвінки на стаціонарні телефони, демонстрацію робочого столу, дзвінки в режимі конференції,

– сучасного і зручного корпоративного інформаційного порталу,

– коштів централізованого управління ІТ-інфраструктурою, за допомогою яких ІТ-фахівці зможуть бути ближче до користувача, тобто швидше і якісніше усувати виникаючі проблеми.

– Якою ви бачите роль інформаційних технологій на комбінаті?

– Стан ІТ на підприємстві – це відображення зрілості бізнес-процесів, культури користувачів і амбітності бізнес-цілей керівників підприємства. Як тільки всі ці фактори виходять на новий рівень, для ІТ це стає сигналом до розвитку. «Запоріжсталь» – ефективне, сучасне підприємство, що динамічно розвивається і має команду досвідчених керівників, які мають амбітні цілі. Для досягнення цих цілей ІТ-служби комбінату повинні запропонувати і виконати ряд заходів, які забезпечать реалізацію основних цінностей ІТ для бізнесу – таких, як функціональність прикладних систем, доступність, безперервність, гнучкість, прозорість обліку, інформаційну безпеку.

Розробленою ІТ-стратегією комбінату передбачається план створення, поліпшення і збереження цих цінностей для бізнесу. Починаємо реалізовувати цей план вже зараз.

Підходи ІТ-підрозділів повинні помінятися. І, перш за все, ми будемо реалізовувати ці зміни в частині функції управління ІТ-стандартизації процесів, приведення їх до рекомендацій кращих практик. Основні зміни тут відбудуться в частині взаємодії з функціональними підрозділами, тобто із замовниками ІТ-послуг. Якість послуг, що надаються і задоволеність замовника – основний показник ефективності роботи служб підтримки.

Конкурентоспроможність підприємства безпосередньо залежить від ефективності прийнятих управлінських рішень. І завдання ІТ-служби – допомагати бізнесу оперативно приймати правильні тактичні і стратегічні рішення.

Таким чином, резюмуючи, хочу зазначити, що ІТ чекають серйозні зміни.

Перехід до безпечного, добре організованого середовища з високим рівнем автоматизації допоможе істотно скоротити витрати на ІТ-інфраструктуру. Дозволить комбінату розвиватися заданими Генеральним директором темпами і оцінювати досягнуті результати. У міру розвитку ІТ-інфраструктури раніше вразлива система безпеки знайде велику динамічність, дозволяючи діяти з випередженням, а процеси адміністрування та управління, зазвичай вимагають прямої участі персоналу, стануть автоматизованими і більш ефективними.

ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планування ресурсів підприємства) – це організаційна стратегія інтеграції виробництва, управління трудовими ресурсами, фінансового менеджменту і управління активами, орієнтована на безперервне збалансування і оптимізацію ресурсів підприємства за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Menu