Основне виробництво (7 фото)

Установка із вдування пиловугільного палива

Базисний склад вугілля

Цех холодної прокатки  1

Доменний цех

Комплекс нової агломашини № 1

Киснево-компресорний цех. ВРУ 60

Menu